Algemene voorwaarden

Betalingsgegevens

Betalingen vinden plaats op factuur op NL20 RABO 0336.2315.71 tnv. H. van het Hul te Zwolle.

 

Kosten deelname naailes

Voor een blok van 4 lessen van elk 2 uur betaal je € 57,50. Je ontvangt via de e-mail een bevestiging en een factuur.

 

Afwezigheid, restitutie, opzegging.

Je neemt een blok van 4 lessen af voor 4 aaneengesloten weken, vakanties uitgezonderd.

Als je, omdat je ziek bent, een les moet missen dan mag je deze inhalen op de lesavond aansluitend op het betreffende blok. Afzeggingen om een andere reden zijn voor jouw rekening.
Het is altijd mogelijk om te overleggen met andere cursisten of het mogelijk is een les te ruilen, als hier onderling overeenstemming over is zal ik hier altijd aan meewerken.

Je kan natuurlijk op ieder gewenst moment stoppen met de cursus. Hiervoor geldt geen opzegtermijn. Omdat de plek in de cursus voor jou is gereserveerd wordt een lestegoed voor het lopende blok niet gerestitueerd als je tussentijds besluit te stoppen. Annuleringen dienen uiterlijk een week voor aanvang van het blok via info@hetstadsatelier.nl te zijn doorgegeven. Als je te laat je deelname annuleert is jouw plek al voor je gereserveerd en zal ik 50% van de cursuskosten van dat blok in rekening  brengen.

 

Hoe meld je je aan?

Vul het formulier in, je ontvangt een kopie van je aanmelding via de mail. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Je hoort dan of er plek is, wanneer de lessen starten en hoeveel deelnemers er zijn. Is de cursus onverhoopt vol? Dan kan ik je op de wachtlijst plaatsen en hoor krijg je bericht als er een plaats vrijkomt.

 

Betalingsvoorwaarden

Je voldoet je betaling een week voor aanvang van het blok en uiterlijk twee weken na de factuurdatum.

Als je de betalingstermijn overschrijdt worden in de 2e herinnering bijkomende kosten voor de wettelijke rente van 2% in rekening gebracht.
Wanneer je betaling na 2 herinneringen nog niet is voldaan zal deze ter incasso worden overgedragen.